False
transparency international slovakia

Prehľadný web pre Transparency International Slovensko

Pro Transparency International Slovensko jsme vytvořili nový web s přehledným designem a strukturou, v níž se návštěvníci snadno zorientují.

Hlavním cílem Transparency International Slovensko je snižovat korupci i prostřednictvím eliminování byrokracie. Pro tuto společnost jsme vytvořili novou webovou stránku s jednoduchým designem a se strukturou, v níž se dokáže návštěvník velmi snadno orientovat.

Našeho klienta si ctíme

Spolupráci na daném projektu hodnotíme velmi pozitivně a jsme rádi, že se i touto formou můžeme zapojit do boje proti korupci.

Services provided

  

We work thoroughly on each project by utilizing various technologies and knowledge. For this project we used: