False
ift coordinator

IFT Koordinátor pre riadenie PLC automatu

IFT Coordinator je webové rozhraní pro ovládání programovatelného logického automatu (PLC).

Pro společnost IFT informuje Technologies, a.s. jsme kromě ovládacího systému IFT Supervisor, vytvořili i webové rozhraní IFT Coordinator na ovládání programovatelného logického automatu (PLC).

Bylo nezbytné vymyslet a implementovat způsob komunikace s programovatelným logickým automatem (PLC), který disponoval velmi omezenými možnostmi, které výrobce deklaroval jako jedinou možnost na komunikaci. Navrhli jsme a upravili komunikační skripty pro komunikaci s PLC, aby bylo možné vytvořit plnohodnotné administrační rozhraní pro PLC. Systém obsahuje 3 uživatelské role, podle kterých je zpřístupněna funkcionalita.

Našeho klienta si ctíme

Dlouhodobou spolupráci se společností IFT InForm Technologies, a.s. hodnotíme velmi dobře a jsme rádi, že jsme se mohli podílet na vzájemné kooperaci.

Services provided

  

We work thoroughly on each project by utilizing various technologies and knowledge. For this project we used: