False
ift supervisor

IFT Supervisor na kontrolu PLC automatů

IFT Supervisor je komplexní systém, který má kontrolu nad koordinátory programovatelných logických automatů (PLC), umožňujícími ovládání osvětlení různých objektů (budovy, pouliční osvětlení ...). Také sbírá a vyhodnocuje data a plní i mnohé další funkce.

Pro společnost IFT informuje Technologies, a.s. jsme vytvořili ovládací systém s názvem IFT Supervisor, který má kontrolu nad koordinátory programovatelných logických automatů (PLC) umožujúcimi ovládání osvětlení různých objektů (budovy, pouliční osvětlení...). Tento systém poskytuje sběr všech potřebných dat, statistické vyhodnocování spotřeby a zjišťování stavu zařízení v reálném čase, zpracované v přehledných grafech. Kompletní osvětlení je také zobrazeno na interaktivní mapě, kde je možné filtrovat jednotlivé skupiny osvětlení a zjistit jejich stav a polohu.

Bylo nezbytné implementovat nový způsob vzdálené komunikace s programovatelným logickým automatem (PLC), který disponuje omezenými možnostmi komunikace. Náš systém poskytuje REST rozhraní, kterým komunikují zařízení a slouží ke sběru aktuálních dat. Ta jsou následně zobrazována v grafech zobrazujících spotřebu, všeobecný stav a mnohé podrobné parametry, umožňující rychle odhalit anomálie na zařízeních.

Jde o interní ovládací systém, který byl navržen speciálně pro společnost IFT InForm Technologies, a.s., takže není dostupný veřejnosti.

Našeho klienta si ctíme

Dlouhodobou spolupráci se společností IFT InForm Technologies, a.s. hodnotíme velmi dobře a jsme rádi, že jsme se mohli podílet na vzájemné kooperací.

Services provided

  

We work thoroughly on each project by utilizing various technologies and knowledge. For this project we used: