Pod jednou strechou zastrešujeme celý vývoj softvéru na mieru

Naše práce Feb 20. 2018
touch4it

Pre klienta je obrovskou výhodou keď vie, že jedna firma dokáže pokryť všetky jeho požiadavky a postarať sa o celý projekt do poslednej bodky. Ako to robíme my?

 

Od navrhnutia grafického dizajnu a prototypu... 

Keď nás klient osloví so svojim nápadom na webovú či mobilnú aplikáciu (digitálny produkt), po prekonzultovaní všetkých jeho požiadaviek i predstáv a dohodnutí sa na vzájomnej spolupráci, dochádza k prvému kroku vývoja - ku tvorbe dizajnu.  

 

Naši grafickí dizajnéri navrhujú aplikácie s dôrazom na najnovšie moderné trendy a s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Vytvoriť pekný a správny grafický návrh webovej či mobilnej aplikácie si vyžaduje znalosť UX a UI a ich správne nasadenie v rámci vývoja. Je nutné dodržiavať všeobecné zásady dizajnu a zachovávať prvky súvisiace s konkrétnym produktom alebo značkou. 

 

vývoj softvéru na mieru - dizajn

 

V rámci prvej fázy navrhujeme klientom, že im vytvoríme prototyp aplikácie, ktorý vyzerá a správa sa presne ako reálna mobilná aplikácia. Počas práce s prototypom sa nám veľakrát stáva, že klient si uvedomí, čo všetko by chcel pridať/odobrať z aplikácie a nakoľko ide len o prototyp, malá zmena si nevyžaduje veľké náklady na čas (ako je to v prípade, keď je nutná zmena už pri naprogramovej aplikácií). 

 

vývoj softvéru na mieru - prototyp

 

... cez samotný vývoj...  

Pod našou strechou máme skúsených Android a iOS developerovfrontend a backend developerov, ktorí pracujú s najnovšími technológiami a vyvíjajú plne funkčné mobilné i webové aplikácie. Každý projekt je manažovaný jedným z našich projektových manažérov, ktorí majú skúsenosti aj z oblasti technológií a dbajú na napĺňanie klientových očakávaní a požiadaviek.  

 

Okrem vývojárov a manažérov máme aj špecialistov na 3D modelovanie a prácu s rozšírenou realitou (augmented reality), ktorá v súčasnosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie.   

 

vývoj softvéru na mieru - rozsirena realita

 

... až po produkciu a údržbu.  

Po vývoji prvej verzie digitálneho produktu nasleduje jeho release, t.j. vypustenie aplikácie "do sveta" - spustenie webovej stránky, uverejnenie mobilnej aplikácie v App store a Google Play a pod. Pri release je potrebné nastaviť a nakonfigurovať množstvo premenných a funkcií, aby používatelia nemali problém s používaním aplikácie. Po jej vypustení dochádza k detailnému monitoringu, počas ktorého sa sleduje ako používatelia pracujú s produktom a odhaľujú sa nové miesta, ktoré si vyžadujú úpravu a zmeny. Po tejto fáze akoby opäť dochádza k plánovaniu a vytvoreniu koncepcie druhej verzie aplikácie.  

 

Pri vývoji sa tak riadime tzv. DevOps modelom, ktorý sa skladá z nasledovných fáz: 

devops model
                                                                                 Zdroj: Suse.com.

 

Ako "čerešnička na torte" je ponuka marketingových služieb 

Pri uvádzaní digitálneho produktu na trh vieme klientovi ponúknuť aj naše marketingové služby, ktoré môžu napríklad zahŕňať zvýšenie pozície webovej stránky pri vyhľadávaní v rámci SEO, spravovanie sociálnych sietí na propagáciu značky, vytvorenie povedomia používateľov o novej aplikácii a ďalšie. Keď pracujeme s aplikáciou od začiatku, poznáme všetky jej zákutia a vieme ako ju predať konečnému používateľovi.  

Touch4IT redakcia
Touch4IT Editorial office
Štítky
Máte projekt?
Promluvme si

Domluvte si s námi videohovor

Vyplňte formulář nebo nám pošlete e-mail. V případě obavy o Váš nápad Vám zašleme dohodu o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací a Váš nápad bude v bezpečí.