Technologie

Dec 13. 2018

Top 5 technologických trendů na rok 2019

tech trends

Víte, co je třeba k tomu, aby se technologie stala strategickým trendem? Světová výzkumná společnost Gartner uvádí, že taková technologie musí mít značný potenciál na to, aby ji bylo možné využít nejen na specifická řešení, ale aby umožňovala své využití v co nejširším rozsahu. Které technologie mají potenciál stát se trendem v roce 2019?

„Budoucnost bude charakterizována inteligentními - smart - zařízeními, které budou dodávat stále více digitálních služeb kdekoliv na světě. Tento jev nazýváme inteligentní digitální síť."

- David Cearly, viceprezident společnosti Gartner

Co je to inteligentní digitální síť?

Pojmenování „inteligentná digitálna sieť“ (z ang. „intelligent digital mesh“) v sobě zahrnuje 3 samostatné pojmy a ty jsou charakterizovány následovně:

 

Inteligentná: Umělá inteligence je prakticky v každé existující technologii a vytváří zcela nové kategorie.

Tento pojem zahrnuje technologické trendy jako autonomní věci, rozšířená analytika a umělou inteligencí řízený vývoj aplikací.

 

Digitálna: Propojení digitálního a fyzického světa.

Tento pojem zahrnuje technologické trendy jako digitální dvojčata (digital twins), ponorná zkušenost, kvantové výpočty a další.

 

Sieť: Využívání spojení mezi rozšiřujícími se skupinami lidí, podniků, zařízení, služeb a obsahu.

Tento pojem zahrnuje technologické trendy jako blockchain a inteligentní prostory.

 

Přehledné znázornění naleznete ZDE.

1. Autonomní věci

O jakém trendu zde mluvíme? Představte si vozidla, roboty či Dron v kombinaci s umělou inteligencí a automatizací. Co to vlastně znamená? Společnost Gartner říká, že automatizaci už dnes lze zavést i do komplexnějších programů a umělá inteligence dokáže implementovat lidské chování do automatizovaných funkcí. Výsledkem je tedy předpoklad o tom, že zanedlouho tu nebudou jen samostatné inteligentní zařízení, ale že se budou vytvářet sítě a seskupení takových zařízení, která budou navzájem spolupracovat.

 

Představte si situaci z prostředí zemědělství: dron bude zkoumat pole a zjistí, že úroda je připravena na sklizeň. Automaticky může vyslat tzv. "Autonomního sběrače úrody" nebo může také použít autonomní vozidlo, které na dané místo přinese balíky na ukládání úrody. Roboty a drone ve vozidle by pak mohly zajistit finalizaci balíků, které by byly připraveny už jen na rozvoz.

 

autonomne auta
Zdroj: Torque.com.sg.

2. Rozšířená analýza

V současnosti mají datových analytici k dispozici mnoho dat na analýzu, zpracování a seskupování, od kterých následně vyvozují výsledky a hypotézy. Vzhledem k obrovské množství dat je přímo nemožné prozkoumat všechny možnosti, což znamená, že podnikům mnohdy chybí ověřené data na provádění rozhodnutí a navrhování řešení.

 

Z tohoto důvodu se začalo stále častěji mluvit o rozšířené analýze (z ang. "Augmented analytics"). Ta automatizuje celý proces přípravy dat, generování a vizualizace získaných poznatků, díky čemuž se v mnoha případech eliminuje potřeba zapojování profesionálních vědců.

„Do roku 2020 bude automatizovaných až 40% práce datových vědců.“

- vyhlašuje společnost Gartner

 

rozsirena analyza
Zdroj: Shutterstock.com.

3. Digitální dvojčata

Digitální dvojčata představují digitální reprezentaci reálných objektů, procesů nebo systémů. Mohou se propojit tak, že budou vytvářet dvojčata rozsáhlejších systémů jako je například elektrárna nebo město.

 

Mnozí výrobci z různých odvětví využívají tento koncept na monitorování aktiv v reálném světě a přináší jim to značné úspory při údržbě, opravách a celkové provozu. Společnost Gartner předpokládá, že v budoucnu právě digitální dvojčata přispějí k vzájemnému propojení lidí, zařízení a procesů při vytváření inteligentních měst.

 

digitalne dvojcata
Zdroj: Youtube.com.

4. „Ponorná“ (immersive) zkušenost

Ponorná technologie je technologií, která se snaží napodobovat reálný, fyzický svět pomocí digitálního nebo simulovaného světa, čímž vytváří pocit ponoření. Podle společnosti Gartner se tato technologie vyvíjí zejména pod vlivem změn v rozšířené (AR), virtuální (VR) a smíšené reality (MR).

„Do roku 2020 bude až 70% podniků experimentovat s ponornou technologií při poskytování svých produktů nebo služeb a až 25% firem nasadí tuto technologií do výroby,“ - vysvětluje společnost.

 

Význam této technologie spočívá i v tom, že do virtuálních asistentů nebo chatbotov budou zavádět senzorické kanály, které jim umožní rozpoznat emoce na základě výrazů obličeje, díky čemuž tak budou vědět lépe a ještě "lidštější" komunikovat.

 

immersive skusenost

Zdroj: Phys.org.

5. Edge computing

Edge computing můžeme identifikovat jako výpočetní technologii, v jejímž rámci se zpracování, shromažďování a doručování informací přibližuje ke zdrojům těchto informací. Ve skutečnosti tedy jde o jakousi síť mikro datových center, které zpracovávají data lokálně a až následně je ukládají je do centrálního datového centra nebo úložiště, které se nachází "daleko".

 

Edge computing aktuálně nachází největší uplatnění v oblasti internetu věcí, kde "edge" zařízení sbírají data - někdy i v obrovských množstvích - predspracovávajú je a až následně posílají vybrané nebo agregované údaje do datového centra nebo cloudu. Znamená to, že cloud prostřednictvím edge computing přibližuje blíže k uživatelům, díky čemuž se snižuje latence (reakční čas - časové období mezi akcí a reakcí) a pomáhá se zařízením s nízkou konektivitou a nižším výpočetním výkonem.

„Do roku 2028 očekáváme výraznější nárůst zavádění snímačů, úložných a výpočetních funkcí do okrajových "edge" zařízení.“

- hlásí společnost Gartner

 

edge computing technologia
Zdroj: Networkworld.com.

 

Touch4IT redakcia

Touch4IT

Editorial office

Štítky: