Technologie

May 28. 2018

DevOps: co to je?

devops

Existuje mnoho tvrzení a názorů o tom, co je to DevOps, ale ani jedna oficiální definice ... Proč se stále častěji zmiňuje tato zkratka a co znamená?

 

Americká výzkumná společnost Forrester definuje DevOps následovně:

„DevOps je soubor praktik a jakýchsi kulturních změn (podporovaných nástroji na automatizaci a lean procesy), který vytváří automatizovaný kanál na dodávání softwaru. Díky tomu umožňuje organizacím poskytovat kvalitnější služby a dodávat aplikace za mnohem kratší dobu.“

 

Stále netušíte, co to je?

Představte si DevOps jako určitou skupinu procesů a nástrojů, které pomáhají vývojářům (DEVelopment team) a provozovatelům (OPerationS team) k lepší a rychlejší spolupráci.

 

Možná to vnímat i jako kulturu, kterou musí oba týmy přijmout, aby dokázaly fungovat a odvádět svou práci co nejlépe.

 

devops rozdelenie
                                                                                                    Zdroj: Foxutech.com.

 

„DevOps není cíl, je to spíše nikdy nekončící proces neustálého zlepšování." – Jez Humble (Founder & CTO at DevOps Research and Assessment)
 

Proč na DevOps záleží?

Společnost Puppet provedla průzkum mezi IT společnostmi, které aplikují DevOps ve svých procesech a odhalila následující fakta:

 

  • Společnosti utratí až o 22% méně času na neplánovú práci či přepracování hotových věcí. V důsledku toho jsou schopni utratit až o 29% více času na novou práci (nové funkce, vylepšení,...).
  • Společnosti utratí o 55% méně času na odstranění problémů souvisejících s bezpečností.
  • Díky většímu počtu nasazení aplikace (deploy) - až několikrát za den - dokáží dosáhnout větší výkon a zajistit rychlejší reakci na požadavky trhu/zákazníka.

 

devops slon
                                                                                   Zdroj: Mohamedradwan.com.
 

DevOps: Životní cyklus

První fází, kterou začínají všechny DevOps procesy, je "plan", tj zaznamenávání požadavků, tvorba plánu a jednotlivých úloh na realizaci. Následuje druhá fáze "code", která představuje samotné programování a úpravu kódu. Ve třetí fázi "build" se buduje celý kód a ve čtvrté "test" se provádí kompletní testování. Po otestování nastávají fáze uvedení a nasazování aplikace do prostředí ("release" & "deploy"). Fáze "operate" pak znamená, že daný produkt/aplikace je již v používání. "Posledním" krokem je monitoring výkonnosti, optimalizace infrastruktury a odhalování nedostatků... avšak tímto celý proces vůbec nekončí. Po fázi "monitor" opět nastává fáze "plan" a celý proces se opakuje... neustále.

 

devops cyklus
                                                                                                 Zdroj: Medium.com.

 

______________________________________________________________________

Přečtěte si také článek ↓
Na jakých 3 hlavních pilířích je postaven DevOps?

Touch4IT redakcia

Touch4IT

Editorial office

Štítky: