Naše práce

Feb 27. 2019

Mobilní aplikace pro studenty a učitele

application for students

Každý student nesnáší zadání. Papíry, pera, mnoho psaného textu ... Proč by však měli studenti stále vyplňovat své odpovědi a zjištění na papír, když tu máme všude kolem smartphony a moderní technologie? A právě i díky nám už více nemusí.

Kde byl problém?

Škola, na níž se vyučují i ​​předměty jako botanika, zoologie či genetika, chtěla udělat svůj edukační proces jednodušším, inovativnějším a efektivnějším. Studijní materiály byly těžko dostupné a v případě, že i byli, nikomu se nechtělo hledat informaci v 200-stránkové knize. Otázky v zadáních sestávaly z různých typů odpovědí a bylo tak příliš nepraktické používat jejich papírovou podobu. Staré zvyky se staly zastaralými a vznikla potřeba dělat věci atraktivnějšími pro mladé studenty.

Existovalo řešení?

Ano, existovalo a my jsme ho i uskutečnily. Našim řešením bylo vytvořit platformu, kde správci obsahu (muzeum) mohou nahrávat a spravovat studijní materiály a učitelé mohou vytvářet zadání pro studenty, kteří budou automaticky oznamování push oznámeními. Kromě toho mají také k dispozici i materiály ve formě textu, videí, obrázků či zvukových nahrávek. Vše je organizováno do struktury témat, kapitol a otázek. Výsledkem této digitalizace je schopnost učit se a dělat zadání bez použití papíru. Je to navíc i mnohem efektivněji nakolik každá otázka obsahuje i informaci o tom, kde je možné najít na ni správnou odpověď. Takovým způsobem tak nabízíme studentům možnost řešit zadání mimo školy v době, kdy jim to vyhovuje.

Jak jsme to implementovali?

Správci obsahu používají online webové rozhraní, kde mohou přesunout studijní materiály z papírové podoby do organizované digitální struktury. Přes několik formulářů dokáží vytvářet i otázky, které mohou být později použity učiteli iv jiných zadáních. Otázky jsou rozděleny do 3 kategorií, takže učitel si, během vytváření zadání, umí nakonfigurovat náročnost.

aplikace pro studenty smopaj

Je velmi důležité, aby měli otázky během vytváření určeny i správné odpovědi, aby proběhl proces automatické validace korektně. Jelikož uvažujeme s větším počtem dotazů jako obsahuje zadání, je možné vytvářet i několik zadání pro jednu a tutéž skupinu studentů.

aplikace smopaj muzeum

Čím jsme to obohatili?

Do celého procesu jsme se snažili studentům přinést i špetku kreativity, a proto jsme vytvořili různé typy odpovědí jako například volba jedné správné odpovědi, volba více odpovědí, párování, číselné odpovědi, krátký nebo dlouhý text a také speciální typ volného textu, který není validován a kontroluje až ho později člověk (učitel na konci zadání). Všechny ostatní typy jsou automaticky validovány aplikací, takže není nutná žádná další účast učitele.

aplikace pro studenty

Učitelé už během přípravy zadání vidí jako postupují studenti s řešením a také správnost jejich odpovědí. Mohou jim odeslat upozornění push notifikací nebo emailem například o tom, že už jim zbývají pouze 2 dny do konce. Zadání má předem stanovený svůj termín dokončení a po něm je zakázáno doplňovat jakékoli další odpovědi, přičemž už tehdy student vidí správnost svých odpovědí. Učitel následně dostává e-mail se souhrnem otázek a odpovědí a má možnost zpracovat odpovědi podle svých potřeb.

Závěr

Celkovou myšlenku za tímto projektem hodnotíme velmi pozitivně. Digitalizovat část edukačního systému a přenést ho do "kapsy" každého žáka je inovativním procesem, který dělá školní život jednodušším. Kromě toho je to povzbuzení kreativity a inovace už v průběhu studentského období. Využijme technologie, které mladí lidé využívají, novým způsobem na rozvoj jejich znalostí.

david

Dávid

Android Developer

Štítky: